Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxes d'activitat, ocupació, salarització i atur
Sexe i grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Taxa
 d'activitat
    Taxa
 d'ocupació
    Taxa
 de salarització
    Taxa
 d'atur
Homes 63,5 55,5 79,3 12,7
     de 16 a 24 anys 40,4 25,3 89,3 37,5
     de 25 a 54 anys 89,6 79,8 81,1 10,9
     de 55 anys i més 32,5 29,5 69,2 9,2
Dones 53,8 46,9 89,2 12,9
     de 16 a 24 anys 35,4 23,6 98,8 33,2
     de 25 a 54 anys 81,9 72,3 89,7 11,8
     de 55 anys i més 23,4 21,1 84,3 9,8
Total 58,5 51,1 84,0 12,8
     de 16 a 24 anys 38,0 24,5 93,7 35,6
     de 25 a 54 anys 85,8 76,0 85,2 11,3
     de 55 anys i més 27,6 24,9 76,1 9,5
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població desocupada i inactiva des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.