Saltar al contingut principal
Taxes d'activitat, ocupació, salarització i atur
Sexe i grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2019
    Taxa
 d'activitat
    Taxa
 d'ocupació
    Taxa
 de salarització
    Taxa
 d'atur
Homes66,359,081,011,1
     de 16 a 24 anys44,030,492,131,0
     de 25 a 54 anys93,184,682,29,1
     de 55 anys i més32,829,272,311,0
Dones56,749,888,812,2
     de 16 a 24 anys44,231,096,929,8
     de 25 a 54 anys85,176,189,110,5
     de 55 anys i més23,520,884,211,4
Total61,454,284,711,6
     de 16 a 24 anys44,130,794,430,4
     de 25 a 54 anys89,180,485,59,8
     de 55 anys i més27,724,677,711,2
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població desocupada i inactiva des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.

Darrer període: 1r trimestre del 2019.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 1r trimestre del 2019. Actualització: 25 d'abril del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
 (+) Població activa T
 (+) Població activa, i altres T
 (+) Taxa d'activitat T
 Diverses taxes T
 (+) Sexe T
 Grups d'edat T
 Sexe T
 (+) Població activa amb nacionalitat espanyola T
 (+) Població activa civil T
 (+) Mitjana d'edat de la població activa T
 (+) Població activa que no està cursant estudis T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població activa T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població activa T (fins al 4t trimestre del 1999)
 (+) Població activa de 16 a 64 anys T
 (+) Taxa d'activitat de 16 a 64 anys T
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 1r trimestre del 2019. Actualització: 25 d'abril del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.