Saltar al contingut principal
Població activa, ocupada, assalariada i desocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 1r trimestre del 2019
  Població
 activa
  Població
 ocupada
  Població
 assalariada
  Pobl. assal.
 sector privat
  Població
 desocup.
Agricultura54,749,923,923,14,8
Indústria657,4620,9584,2578,836,5
Construcció218,9199,9144,8143,919,0
Serveis2.676,62.520,32.120,01.666,1156,3
No classificables230,0:::230,0
Total3.837,63.391,02.872,92.411,8446,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població activa i desocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu, no són comparables amb les dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.

Darrer període: 1r trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 2.1.03
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 1r trimestre del 2019. Actualització: 25 d'abril del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
 (+) Població activa T
 Població activa, i altres T
 Sector d'activitat (CCAE-93) T
 Sector d'activitat (CCAE-2009) T
 (+) Taxa d'activitat T
 (+) Diverses taxes T
 (+) Població activa amb nacionalitat espanyola T
 (+) Població activa civil T
 (+) Mitjana d'edat de la població activa T
 (+) Població activa que no està cursant estudis T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població activa T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població activa T (fins al 4t trimestre del 1999)
 (+) Població activa de 16 a 64 anys T
 (+) Taxa d'activitat de 16 a 64 anys T
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 1r trimestre del 2019. Actualització: 25 d'abril del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.