Saltar al contingut principal
Població ocupada
Segons nombre de treballadors de l'establiment / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 34  35 a 44  45 i més    Total
D'1 a 5 treballadors155,4201,2452,7809,3
De 6 a 10 treballadors79,972,4102,0254,4
D'11 a 19 treballadors67,883,9111,9263,5
De 20 a 49 treballadors107,4118,9162,9389,2
De 50 a 249 treballadors135,6162,7224,9523,2
250 i més treballadors106,6128,9181,3416,8
No ho sap, però menys d'11 treballadors35,229,234,799,2
No ho sap, però més de 10 treballadors120,481,6124,9326,9
No ho sap114,782,182,7279,6
Total923,1961,01.478,13.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 2018.
Codi a l'índex: 2.1.16
Trieu una opció T=Taula (2018)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
 Ocupació
 Població ocupada T
 (+) Segons treball en el domicili particular T
 (+) Segons treball els dissabtes T
 (+) Segons treball els diumenges T
 (+) Segons treball a última hora de la tarda T
 (+) Segons treball a les nits T
 (+) Segons tipus d'horari T
 (+) Segons tipus de lloc de treball T
 Segons nombre de treballadors de l'establiment T
 Sexe T
 Grups d'edat T
 Ocupació assalariada
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.