Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons treball els diumenges / Grups d'edat
Catalunya. 2013
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
N'ha treballat algun 150,5 146,4 130,6 427,6
No n'ha treballat cap 632,8 664,8 773,4 2.071,0
No ho sap 9,8 8,0 11,1 28,9
Total 793,1 819,2 915,1 2.527,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.