Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons treball a última hora de la tarda / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Ocasionalment 175,4 119,3 294,7
Més de la meitat dels dies que ha treballat 272,0 226,3 498,3
Cap dia 1.011,6 1.098,9 2.110,5
No ho sap 8,8 5,8 14,7
Total 1.467,8 1.450,4 2.918,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.