Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons nombre de treballadors de l'establiment / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
D'1 a 5 treballadors 157,7 289,4 447,1
De 6 a 10 treballadors 102,5 98,7 201,3
D'11 a 19 treballadors 123,9 120,2 244,1
De 20 a 49 treballadors 179,7 188,7 368,4
De 50 a 249 treballadors 223,6 186,2 409,9
250 i més treballadors 181,9 168,6 350,5
No ho sap, però menys d'11 treballadors 51,0 39,6 90,6
No ho sap, però més de 10 treballadors 119,1 111,9 231,0
No ho sap 117,6 67,1 184,7
Total 1.257,0 1.270,5 2.527,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.