Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons nombre de treballadors de l'establiment / Grups d'edat
Catalunya. 2013
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
D'1 a 5 treballadors 142,0 125,4 179,6 447,1
De 6 a 10 treballadors 63,9 72,0 65,4 201,3
D'11 a 19 treballadors 83,2 84,7 76,2 244,1
De 20 a 49 treballadors 125,1 108,5 134,8 368,4
De 50 a 249 treballadors 101,8 150,3 157,8 409,9
250 i més treballadors 73,7 133,1 143,8 350,5
No ho sap, però menys d'11 treballadors 40,8 25,6 24,2 90,6
No ho sap, però més de 10 treballadors 98,5 58,4 74,0 231,0
No ho sap 63,9 61,4 59,3 184,7
Total 793,1 819,2 915,1 2.527,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.