Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons hagin estat contractats per ETT / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
71,0 37,2 108,1
No 1.163,1 1.210,7 2.373,8
No ho sap 23,0 22,6 45,6
Total 1.257,0 1.270,5 2.527,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.