Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total amb nacionalitat espanyola
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 0 a 4 anys 151,3 144,4 295,7
De 5 a 9 anys 178,5 167,9 346,4
De 10 a 15 anys 240,4 233,6 474,0
De 16 a 19 anys 145,2 131,8 277,0
De 20 a 24 anys 165,6 159,1 324,8
De 25 a 29 anys 171,8 153,3 325,1
De 30 a 34 anys 160,2 156,4 316,6
De 35 a 39 anys 189,1 190,6 379,6
De 40 a 44 anys 250,6 261,6 512,2
De 45 a 49 anys 267,2 263,4 530,6
De 50 a 54 anys 259,4 247,4 506,9
De 55 a 59 anys 222,7 234,6 457,3
De 60 a 64 anys 193,9 220,2 414,0
De 65 a 69 anys 162,7 189,7 352,4
De 70 a 74 anys 146,1 183,9 330,0
De 75 anys i més 291,0 394,5 685,5
Total 3.195,5 3.332,3 6.527,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.