Saltar al contingut principal
Població total amb nacionalitat espanyola
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2019
    Homes    Dones    Total
De 0 a 4 anys157,9140,5298,4
De 5 a 9 anys178,7176,3355,0
De 10 a 15 anys239,9223,1463,0
De 16 a 19 anys138,4129,6268,0
De 20 a 24 anys156,7156,9313,6
De 25 a 29 anys159,4149,1308,4
De 30 a 34 anys172,0162,5334,5
De 35 a 39 anys204,3209,5413,8
De 40 a 44 anys266,5251,7518,3
De 45 a 49 anys261,5259,5521,0
De 50 a 54 anys248,6249,4498,0
De 55 a 59 anys223,6236,4460,0
De 60 a 64 anys196,9214,4411,3
De 65 a 69 anys168,2179,3347,5
De 70 a 74 anys154,5191,8346,2
De 75 anys i més271,4393,8665,2
Total3.198,43.323,76.522,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 1r trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 3.1.02
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 1r trimestre del 2019. Actualització: 25 d'abril del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
 (+) Població total T
 Població total amb nacionalitat espanyola T
 (+) Sexe T
 Grups d'edat T
 Sexe T
 Població total en habitatges sense actius T
 Població total en habitatges sense perceptors d'ingressos T
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més, i altres T
 (+) Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més que no està cursant estudis T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població de 16 anys i més T (fins al 4t trimestre del 1999)
 (+) Població de 16 a 64 anys T
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 1r trimestre del 2019. Actualització: 25 d'abril del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.