Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total amb nacionalitat espanyola
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
De 0 a 4 anys 142,3 133,8 276,0
De 5 a 9 anys 141,5 133,8 275,3
De 10 a 15 anys 185,4 179,4 364,8
De 16 a 19 anys 157,7 149,8 307,5
De 20 a 24 anys 251,0 242,1 493,1
De 25 a 29 anys 259,0 238,0 497,0
De 30 a 34 anys 245,4 235,0 480,4
De 35 a 39 anys 220,7 222,6 443,3
De 40 a 44 anys 204,7 213,8 418,5
De 45 a 49 anys 195,3 197,1 392,4
De 50 a 54 anys 190,0 195,7 385,7
De 55 a 59 anys 159,8 162,0 321,8
De 60 a 64 anys 145,9 160,2 306,2
De 65 a 69 anys 145,9 174,6 320,5
De 70 a 74 anys 120,1 156,0 276,1
De 75 anys i més 163,5 262,2 425,6
Total 2.928,2 3.056,1 5.984,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.