Saltar al contingut principal
Població total amb nacionalitat espanyola
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes    Dones    Total
De 0 a 4 anys156,3142,9299,2
De 5 a 9 anys182,5173,7356,2
De 10 a 15 anys231,7219,4451,1
De 16 a 19 anys127,6121,3248,9
De 20 a 24 anys157,5145,4302,9
De 25 a 29 anys162,2156,3318,5
De 30 a 34 anys170,7168,8339,5
De 35 a 39 anys226,7207,3434,0
De 40 a 44 anys269,2267,9537,1
De 45 a 49 anys259,1256,1515,1
De 50 a 54 anys249,0245,3494,3
De 55 a 59 anys224,7235,5460,2
De 60 a 64 anys193,4212,8406,2
De 65 a 69 anys167,6173,3340,9
De 70 a 74 anys148,8187,8336,6
De 75 anys i més268,6394,4662,9
Total3.195,43.308,16.503,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 3r trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 3.1.02
Trieu una opció T=Taula (2018)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
 (+) Població total T
 Població total amb nacionalitat espanyola T
 (+) Sexe T
 Grups d'edat T
 Sexe T
 Població total en habitatges sense actius T
 Població total en habitatges sense perceptors d'ingressos T
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més, i altres T
 (+) Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més que no està cursant estudis T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població de 16 anys i més T (fins al 4t trimestre del 1999)
 (+) Població de 16 a 64 anys T
 (+) Població de 16 a 29 anys T
 (+) Població de 16 a 29 anys que no treballa ni estudia T
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.