Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Persona principal 1.717,0 1.228,5 2.945,5
Cònjuges 563,0 1.266,8 1.829,8
Fills 1.166,7 997,0 2.163,7
Resta de persones de la llar 166,6 241,1 407,7
Total 3.613,2 3.733,5 7.346,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.