Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total
Lloc de naixement / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Catalunya 2.167,9 2.175,0 4.342,9
Zona est 86,7 122,0 208,7
Zona nord 62,1 75,1 137,2
Zona centre 196,2 222,0 418,2
Zona sud 391,7 428,9 820,6
Estranger 114,5 118,3 232,8
Total 3.019,1 3.141,4 6.160,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.