Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Estat civil / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Solters 1.014,9 842,3 1.857,1
Casats 1.685,5 1.668,7 3.354,2
Altres 265,4 616,5 881,9
Total 2.965,7 3.127,5 6.093,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.