Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Persona principal 1.717,0 1.228,5 2.945,5
Cònjuges 563,0 1.266,8 1.829,8
Fills 553,2 427,6 980,8
Resta de persones de la llar 132,5 204,6 337,1
Total 2.965,7 3.127,5 6.093,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.