Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 9,6 10,5 10,0
De 25 a 44 anys 11,2 12,3 11,8
De 45 a 54 anys 10,8 10,8 10,8
De 55 anys i més 8,2 7,1 7,6
Total 10,0 9,9 10,0
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.