Saltar al contingut principal
Població de 16 a 64 anys
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2019
    Homes    Dones    Total
De 16 a 19 anys159,0147,1306,2
De 20 a 24 anys192,6182,8375,4
De 25 a 29 anys206,9207,6414,5
De 30 a 34 anys221,2230,5451,7
De 35 a 39 anys270,8278,6549,4
De 40 a 44 anys329,9325,0654,9
De 45 a 49 anys310,3303,9614,2
De 50 a 54 anys281,7280,7562,4
De 55 a 59 anys242,1254,2496,3
De 60 a 64 anys209,4227,6436,9
Total2.423,82.438,04.861,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 1r trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 3.1.25
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 1r trimestre del 2019. Actualització: 25 d'abril del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
 (+) Població total T
 (+) Població total amb nacionalitat espanyola T
 Població total en habitatges sense actius T
 Població total en habitatges sense perceptors d'ingressos T
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més, i altres T
 (+) Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més que no està cursant estudis T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població de 16 anys i més T (fins al 4t trimestre del 1999)
 Població de 16 a 64 anys T
 (+) Sexe T
 Grups d'edat T
 Sexe T
 (+) Nacionalitat T
 (+) Cursa o no estudis T
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 1r trimestre del 2019. Actualització: 25 d'abril del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.