Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Cursa o no estudis / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Cursa estudis 399,7 352,6 89,6 841,9
No cursa estudis 224,0 2.993,4 2.034,0 5.251,3
Total 623,7 3.346,0 2.123,5 6.093,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.