Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa civil
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 235,8 209,3 445,1
De 25 a 34 anys 494,0 401,8 895,8
De 35 a 44 anys 437,4 321,3 758,7
De 45 a 54 anys 371,4 206,7 578,1
De 55 anys i més 201,5 90,3 291,8
Total 1.740,0 1.229,5 2.969,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.