Saltar al contingut principal
Població activa que no està cursant estudis
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 8,1 188,9 197,0
De 25 a 34 anys 30,1 628,3 658,5
De 35 a 44 anys 65,8 926,5 992,3
De 45 a 54 anys 56,2 908,3 964,5
De 55 anys i més 70,5 544,9 615,3
Total 230,6 3.197,0 3.427,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.