Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 6,6 177,6 184,2
De 25 a 34 anys 26,3 623,6 649,8
De 35 a 44 anys 65,4 912,8 978,2
De 45 a 54 anys 50,0 915,1 965,1
De 55 anys i més 68,9 556,7 625,6
Total 217,2 3.185,8 3.402,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.