Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa de 16 a 64 anys
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 157,1 136,4 293,5
De 25 a 34 anys 460,5 436,2 896,7
De 35 a 44 anys 633,5 554,3 1.187,8
De 45 a 54 anys 500,5 439,6 940,1
De 55 a 64 anys 270,9 222,6 493,5
Total 2.022,6 1.789,0 3.811,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.