Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població activa
Nacionalitat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Espanyola 41,7 41,4 41,6
Estrangera 37,6 36,6 37,1
Total 41,0 40,7 40,9
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.