Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa de 16 a 64 anys
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 211,4 238,3 449,7
No cursa estudis 1.811,1 1.550,8 3.361,9
Total 2.022,6 1.789,0 3.811,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.