Saltar al contingut principal
Població activa que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 9,9 42,9 52,8
Indústria 32,6 568,9 601,6
Construcció 28,6 178,5 207,1
Serveis 131,7 2.248,6 2.380,4
No classificables 27,7 158,1 185,8
Total 230,6 3.197,0 3.427,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.