Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 7,9 42,5 50,3
Indústria 27,8 554,3 582,1
Construcció 25,8 187,5 213,3
Serveis 132,3 2.245,0 2.377,3
No classificables 23,4 156,4 179,8
Total 217,2 3.185,8 3.402,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.