Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població activa
Situació professional / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Assalariats 37,2 35,1 36,3
No assalariats 43,4 43,1 43,3
No classificables 34,3 33,7 33,9
Total 38,4 36,1 37,5
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa tres anys o més.