Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada amb nacionalitat espanyola
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 193,0 153,0 345,9
De 25 a 34 anys 446,6 331,9 778,5
De 35 a 44 anys 389,6 264,8 654,4
De 45 a 54 anys 343,4 175,6 519,0
De 55 anys i més 181,9 81,7 263,6
Total 1.554,4 1.007,0 2.561,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles