Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre de 1999
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 12,1 343,6 355,7
De 25 a 34 anys 273,1 540,4 813,5
De 35 a 44 anys 391,2 302,7 693,9
De 45 a 54 anys 352,3 181,9 534,2
De 55 anys i més 193,9 74,8 268,7
Total 1.222,5 1.443,4 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles