Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
De 16 a 24 anys 11,3
De 25 a 54 anys 12,0
De 55 anys i més 10,4
Total 11,8
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles