Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Nacionalitat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Espanyola 42,6 42,2 42,4
Estrangera 38,0 37,3 37,7
Total 42,0 41,6 41,8
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles