Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Empresaris amb assalariats 116,1
Empresaris sense assalariats i cooper. 333,5
Ajudes familiars 50,9
Assalariats 2.164,4
Altres 0,9
Total 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles