Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Empresaris i cooperativistes 328,2 121,4 449,6
Ajudes familiars 16,6 34,3 50,9
Assalariats 1.270,5 893,9 2.164,4
Altres 0,6 0,4 0,9
Total 1.615,9 1.050,0 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles