Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sit. professional / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre de 1999
  P. principal   P. no principal     Total
Assalariats 942,8 1.221,6 2.164,4
No assalariats 279,7 221,8 501,5
Total 1.222,5 1.443,4 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles