Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre de 1999
  16 a 24   25 i més     Total
Completa 298,0 2.145,2 2.443,2
Parcial 57,7 165,0 222,7
Total 355,7 2.310,2 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles