Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Edat
Catalunya. 4t trimestre de 1999
  16 a 24   25 i més     Total
11 mesos i menys 194,9 294,0 488,9
D'1 a 3 anys 115,6 357,8 473,4
3 anys i més 45,2 1.658,5 1.703,7
Total 355,7 2.310,2 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles