Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 29,0 26,4 27,8
De 25 anys i més 38,0 32,0 35,1
Total 37,6 31,7 34,8
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles