Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Agricultura 1.757,5
Indústria 19.625,6
Construcció 6.912,3
Serveis 73.045,6
Total 101.341,0
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles