Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada
Situació professional / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Assalariats 36,4 31,9 34,6
No assalariats 42,0 38,6 40,9
Total 37,6 32,9 35,8
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles