Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat
Situació professional / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Assalariats 37,3 33,2 35,6
No assalariats 42,9 39,8 41,9
Total 38,5 34,2 36,8
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles