Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores totals de la pobl. ocupada que ha treballat
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 36,9 33,8 35,6
De 25 anys i més 40,9 35,8 39,0
Total 40,4 35,5 38,5
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles