Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores habituals de la població ocupada
Situació professional / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Assalariats 47.698,0 41.276,9 88.974,8
No assalariats 13.887,6 6.772,3 20.659,9
Total 61.585,5 48.049,2 109.634,7
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles