Saltar al contingut principal
Població ocupada assalariada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 84,4 63,5 147,9
Educació secundària 1a. etapa 409,5 284,4 694,0
Educació secundària 2a. etapa 284,5 274,8 559,3
Educació superior 543,8 631,9 1.175,7
Total 1.322,2 1.254,6 2.576,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles