Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Indefinit 43,9 44,3 44,1
Temporal 35,4 36,6 36,1
Total 42,4 42,7 42,6
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles