Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Indefinit 28,3 25,2 26,8
Temporal 25,7 23,1 24,2
Total 27,9 24,7 26,3
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles