Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Indefinit 36,7 32,0 34,3
Temporal 34,7 26,2 30,5
Total 36,3 30,9 33,6
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles