Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la pobl. ocupada assal. que ha treballat
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Indefinit 37,4 34,7 36,1
Temporal 35,6 31,3 33,2
Total 37,1 34,0 35,6
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles