Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada amb contracte temporal
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 50,2 48,3 98,6
De 25 anys i més 177,9 232,7 410,6
Total 228,1 281,1 509,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles