Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada amb contracte temporal
Durada del contracte
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
3 mesos i menys 77,0
De 4 a 11 mesos 107,1
De 12 a 35 mesos 37,5
36 mesos i més 11,8
No classificables 236,0
Total 469,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles