Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assal. amb contracte temporal no desitjat
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2004
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 89,8 58,7 148,5
De 25 anys i més 209,0 182,2 391,3
Total 298,8 241,0 539,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles